::1::

Co je KSB

Název kraniosakrální biodynamika (někdy také psáno jako craniosacrální) vychází z latinských termínů cranium – lebka a sacrum - kost křížová. Tato technika má své kořeny v oboru tradiční medicíny nazývané osteopatie.Americký osteopat Dr. W. Sutherland se specializoval na počátku 20. století na práci s kraniosakrálním systémem a vytvořil teorii o rytmickém pohybu mozkomíšního moku, který se přenáší prostřednictvím tekutin v buňkách do celého těla. Jeho následovníci pak vnesli do kraniosakrální terapie další biodynamický rozměr a vyvinuli účinnou metodu kraniosakrální biodynamiku, která užívá pohmatu a jemných manuálních technik k podpoření těla v jeho schopnosti se samoléčit a rebalancovat.

ORGANISMUS JE SCHOPEN SE SÁM LÉČIT

Jde o metodu holistickou, což znamená, že vnímá živý organismus jako dokonalý a provázaný celek. Ten je tvořen mnoha úrovněmi (tělesnou, emocionální a mentální, ale i lymfatickým, nervovým či imunitním systémem, vnitřními orgány apod.) a především pak vztahy mezi nimi. Tato metoda vychází z předpokladu, že každý organismus je schopen se sám léčit a obnovovat rovnováhu, obnovovat zdraví a tím harmonizovat celý systém, aby se navrátil k původní celistvosti. Ošetřující přistupuje ke klientovi s úmyslem najít tuto celistvost, toto zdraví a podpořit ho, aby se projevilo v celém systému.

VŠECHNY BUŇKY TĚLA SE POHYBUJÍ

Kraniosakrální biodynamika je postavena na vědomosti, že všechny buňky těla se pohybují v určitých rytmech, které vyplývají z rytmu mikropohybu mozkomíšního moku. Vlivem dlouhodobých stresů, emocionálních traumat, úrazů a přetížení, se tento přirozený proud může narušit, oslabit nebo zablokovat. Pak organismus reaguje stažením. Mikropohyb buněk je omezen nebo zastaven a vzniknou ohniska napětí, která se mohou projevit na různých úrovních.

ROZPOUŠTÍ OHNISKA NAPĚTÍ

V průběhu ošetření dochází k zesílení přirozených jemných rytmů v těle klienta. Neinvazivními technikami ošetřující podporuje rozpuštění ohnisek napětí a obnovení mikropohybu buněk v těchto místech. Do systému klienta nic nevkládá, ani nic nebere. Pouze podporuje proces samoléčení a uvedení systému zpět do rovnováhy.

ZMĚNÍ PŘÍSTUP KE ZDRAVÍ

Klient, který se rozhodne navštěvovat kraniosakrální biodynamiku, nastoupí na cestu, která změní jeho přístup ke zdraví jako takovému. Postupně se při ošetřeních seznamuje se svým systémem, a to do takové míry, že je schopen posléze obnovovat rovnováhu ve svém systému sám. Naučí se poznat sebe sama, svou mysl a duši, naučí se vnímat pocity svého těla a naslouchat mu. Má možnost prohlédnout své škodlivé vzorce chování a dostává tak šanci změnit své stereotypy a vystoupit ze začarovanho kruhu nepříjemných prožitků, emocí a stále se opakujících traumatizujících životních situací. Tím se může zbavit i zdravotních potíží na fyzické úrovni. Díky své neinvazivní povaze je KSB vhodná pro každého - pro dospělé, děti i těhotné ženy.

Kraniosakrální biodynamika nenahrazuje klasickou lékařskou diagnostiku a léčbu, přesto dlouhodobé zkušenosti ukazují, že jde o metodu, která dokáže řešit celou škálu fyzických i psychických problémů a disfunkcí.

O Biodinamice úvodní obrázek
Ilustrační obrázek vyšetření

Kdy pomáhá

Kraniosakrální biodynamika je vhodná pro celou škálu zdravotních problémů a disfunkcí. Frekvence ošetření je u každého individuální. Pro účinnost a dlouhodobý efekt se doporučuje projít 10 ošetření s odstupem jednoho nebo dvou týdnů.

Zde uvádím příklady, kdy je vhodné vyhledat ošetření KSB.

Ilustrační obrázek vyšetřeníIlustrační obrázek vyšetření

Při zdravotních potížích

 • ke zmírnění bolestí a chronických potíží pohybového ústrojí (při bolestech zad a degenerativních změnách páteře a kloubů.
 • při problémech s čelistmi, dutinami, zrakem, sluchem a čichem
 • při bolestech hlavy, migrénách
 • harmonizace metabolismu, imunitního systému
 • při hormonální nerovnováze
 • při menstruačních problémech
 • při zažívacích potížích
 • v případech, kdy objektivně nelze nalézt příčinu potíží, které ale nadále přetrvávají

Při léčení traumatu a posttraumatických syndromů

 • po operačních stavech a úrazech
 • k rozpuštění emocionálních a fyzických šoků
 • při poruchách spánku
 • při chronické únavě
 • při stavech vyčerpanosti
 • při depresích

Jako podpora v procesu osobního růstu

 • prohlubuje uvědomování si sebe a těla
 • integruje složky tělo-mysl-duše
 • harmonizuje nervový systém
 • zmírňuje stres a napětí

Jako podpora pro těhotné a děti

 • vhodné jako podpora a příprava na porod
 • poporodní integrace
 • při problémech vztahujících se k traumatickému porodu
 • pro hyperaktivní děti a děti s poruchami učení
 • při začínajících růstových problémech u dětí (skolióza, lordóza)
>
O Biodinamice úvodní obrázek
Ilustrační obrázek vyšetření

Jak probíhá ošetření

Klientům se snažím na začátku vysvětlit zcela racionálně, o co se jedná. Jak kraniosakrální systém těla funguje. Co je na této metodě neuchopitelné, je to, že nejsem dopředu schopná říct, co se bude během ošetření dít. I když přicházíte s konkrétním problémem, může se stát, že na něj během ošetření vůbec nedojde, protože váš systém bude chtít řešit něco jiného, nebo jen sbírat síly, což se u celkově přetížených klientů stává při prvních ošetřeních často. Každý člověk je originál a každé ošetření probíhá jinak.

Přesto je možné říci, že každé ošetření KSB probíhá podle určitého obecného rámce:

 • Úvodní konzultace – zdravotní stav, klientova aktuální životní témata
 • Zajištění klientova pohodlí na lehátku
 • Usazení – v této části ošetření kontaktuje ošetřující klienta jemným dotykem většinou v periferní oblasti (např. kotníky). Dojde ke zklidnění, uvolnění a k zesílení jemných rytmů v systému klienta. Klient zažívá stav hluboké relaxace. 
 • Léčebné procesy – Podle kvality rytmů v těle klienta ošetřující pozná, kde jsou oslabená místa, které je systém klienta připraven řešit. Terapeut kontaktuje tato místa opět jemným neinvazivním dotykem. Specifickými technikami
  podporuje pak uvolnění vzorců napětí, které jsou příčinami problémů. Do těla klienta nic nevkládá ani nebere, jen podporuje samo-léčivý proces a aktivuje léčivé zdroje, které uvnitř všichni máme. Neřeší následky symptomů, ale jejich příčinu.
 • Integrace – ošetřující opět kontaktuje klienta na periferní oblasti a podpoří systém, aby integroval změny, ke kterým došlo díky léčebným procesům.
 • Závěrečný rozhovor – ošetřující probere s klientem průběh ošetření. Klient má prostor pro případné otázky a má dostatek času, aby se dostal z hluboké relaxace do běžného stavu.
Ilustrační obrázek vyšetřeníIlustrační obrázek vyšetření

Další důležité informace:

 • Celková doba ošetření je cca 90 minut. 
 • Klient by měl mít pohodlné volné oblečení. 
 • Klient by si měl udělat na ošetření dostatek času, aby nemusel po ošetření spěchat. 
 • Po ošetření procesy v těle dobíhají i den, dva, někdy i několik dní a je dobré naplánovat si na tuto dobu klidnější režim. 
 • Po ošetření není dobré pít alkohol. 
 • Průběh ošetření, sdělené údaje a informace - vše je důvěrné a terapeut bez svolení klienta neposkytuje žádné informace třetí osobě.
Úvodní obrázek

Janina Jarešová

O BIODYNAMICE
::1::

Co je KSB

Název kraniosakrální biodynamika (někdy také psáno jako craniosacrální) vychází z latinských termínů cranium – lebka a sacrum - kost křížová. Tato technika má své kořeny v oboru tradiční medicíny nazývané osteopatie.Americký osteopat Dr. W. Sutherland se specializoval na počátku 20. století na práci s kraniosakrálním systémem a vytvořil teorii o rytmickém pohybu mozkomíšního moku, který se přenáší prostřednictvím tekutin v buňkách do celého těla. Jeho následovníci pak vnesli do kraniosakrální terapie další biodynamický rozměr a vyvinuli účinnou metodu kraniosakrální biodynamiku, která užívá pohmatu a jemných manuálních technik k podpoření těla v jeho schopnosti se samoléčit a rebalancovat.

ORGANISMUS JE SCHOPEN SE SÁM LÉČIT

Jde o metodu holistickou, což znamená, že vnímá živý organismus jako dokonalý a provázaný celek. Ten je tvořen mnoha úrovněmi (tělesnou, emocionální a mentální, ale i lymfatickým, nervovým či imunitním systémem, vnitřními orgány apod.) a především pak vztahy mezi nimi. Tato metoda vychází z předpokladu, že každý organismus je schopen se sám léčit a obnovovat rovnováhu, obnovovat zdraví a tím harmonizovat celý systém, aby se navrátil k původní celistvosti. Ošetřující přistupuje ke klientovi s úmyslem najít tuto celistvost, toto zdraví a podpořit ho, aby se projevilo v celém systému.

VŠECHNY BUŇKY TĚLA SE POHYBUJÍ

Kraniosakrální biodynamika je postavena na vědomosti, že všechny buňky těla se pohybují v určitých rytmech, které vyplývají z rytmu mikropohybu mozkomíšního moku. Vlivem dlouhodobých stresů, emocionálních traumat, úrazů a přetížení, se tento přirozený proud může narušit, oslabit nebo zablokovat. Pak organismus reaguje stažením. Mikropohyb buněk je omezen nebo zastaven a vzniknou ohniska napětí, která se mohou projevit na různých úrovních.

ROZPOUŠTÍ OHNISKA NAPĚTÍ

V průběhu ošetření dochází k zesílení přirozených jemných rytmů v těle klienta. Neinvazivními technikami ošetřující podporuje rozpuštění ohnisek napětí a obnovení mikropohybu buněk v těchto místech. Do systému klienta nic nevkládá, ani nic nebere. Pouze podporuje proces samoléčení a uvedení systému zpět do rovnováhy.

ZMĚNÍ PŘÍSTUP KE ZDRAVÍ

Klient, který se rozhodne navštěvovat kraniosakrální biodynamiku, nastoupí na cestu, která změní jeho přístup ke zdraví jako takovému. Postupně se při ošetřeních seznamuje se svým systémem, a to do takové míry, že je schopen posléze obnovovat rovnováhu ve svém systému sám. Naučí se poznat sebe sama, svou mysl a duši, naučí se vnímat pocity svého těla a naslouchat mu. Má možnost prohlédnout své škodlivé vzorce chování a dostává tak šanci změnit své stereotypy a vystoupit ze začarovanho kruhu nepříjemných prožitků, emocí a stále se opakujících traumatizujících životních situací. Tím se může zbavit i zdravotních potíží na fyzické úrovni. Díky své neinvazivní povaze je KSB vhodná pro každého - pro dospělé, děti i těhotné ženy.

Kraniosakrální biodynamika nenahrazuje klasickou lékařskou diagnostiku a léčbu, přesto dlouhodobé zkušenosti ukazují, že jde o metodu, která dokáže řešit celou škálu fyzických i psychických problémů a disfunkcí.

Kdy pomáhá
::2::

Kdy pomáhá

Kraniosakrální biodynamika je vhodná pro celou škálu zdravotních problémů a disfunkcí. Frekvence ošetření je u každého individuální. Pro účinnost a dlouhodobý efekt se doporučuje projít 10 ošetření s odstupem jednoho nebo dvou týdnů.

Zde uvádím příklady, kdy je vhodné vyhledat ošetření KSB.

Při zdravotních potížích

 • ke zmírnění bolestí a chronických potíží pohybového ústrojí (při bolestech zad a degenerativních změnách páteře a kloubů.
 • při problémech s čelistmi, dutinami, zrakem, sluchem a čichem
 • při bolestech hlavy, migrénách
 • harmonizace metabolismu, imunitního systému
 • při hormonální nerovnováze
 • při menstruačních problémech
 • při zažívacích potížích
 • v případech, kdy objektivně nelze nalézt příčinu potíží, které ale nadále přetrvávají

Při léčení traumatu a posttraumatických syndromů

 • po operačních stavech a úrazech
 • k rozpuštění emocionálních a fyzických šoků
 • při poruchách spánku
 • při chronické únavě
 • při stavech vyčerpanosti
 • při depresích

Jako podpora v procesu osobního růstu

 • prohlubuje uvědomování si sebe a těla
 • integruje složky tělo-mysl-duše
 • harmonizuje nervový systém
 • zmírňuje stres a napětí

Jako podpora pro těhotné a děti

 • vhodné jako podpora a příprava na porod
 • poporodní integrace
 • při problémech vztahujících se k traumatickému porodu
 • pro hyperaktivní děti a děti s poruchami učení
 • při začínajících růstových problémech u dětí (skolióza, lordóza)
Ilustrační obrázek vyšetřeníIlustrační obrázek vyšetření
Kdy pomáhá
::3::

Jak probíhá ošetření

Klientům se snažím na začátku vysvětlit zcela racionálně, o co se jedná. Jak kraniosakrální systém těla funguje. Co je na této metodě neuchopitelné, je to, že nejsem dopředu schopná říct, co se bude během ošetření dít. I když přicházíte s konkrétním problémem, může se stát, že na něj během ošetření vůbec nedojde, protože váš systém bude chtít řešit něco jiného, nebo jen sbírat síly, což se u celkově přetížených klientů stává při prvních ošetřeních často. Každý člověk je originál a každé ošetření probíhá jinak.

Přesto je možné říci, že každé ošetření KSB probíhá podle určitého obecného rámce:

 • Úvodní konzultace – zdravotní stav, klientova aktuální životní témata
 • Zajištění klientova pohodlí na lehátku
 • Usazení – v této části ošetření kontaktuje ošetřující klienta jemným dotykem většinou v periferní oblasti (např. kotníky). Dojde ke zklidnění, uvolnění a k zesílení jemných rytmů v systému klienta. Klient zažívá stav hluboké relaxace. 
 • Léčebné procesy – Podle kvality rytmů v těle klienta ošetřující pozná, kde jsou oslabená místa, které je systém klienta připraven řešit. Terapeut kontaktuje tato místa opět jemným neinvazivním dotykem. Specifickými technikami
  podporuje pak uvolnění vzorců napětí, které jsou příčinami problémů. Do těla klienta nic nevkládá ani nebere, jen podporuje samo-léčivý proces a aktivuje léčivé zdroje, které uvnitř všichni máme. Neřeší následky symptomů, ale jejich příčinu.
 • Integrace – ošetřující opět kontaktuje klienta na periferní oblasti a podpoří systém, aby integroval změny, ke kterým došlo díky léčebným procesům.
 • Závěrečný rozhovor – ošetřující probere s klientem průběh ošetření. Klient má prostor pro případné otázky a má dostatek času, aby se dostal z hluboké relaxace do běžného stavu.

Další důležité informace:

 • Celková doba ošetření je cca 90 minut. 
 • Klient by měl mít pohodlné volné oblečení. 
 • Klient by si měl udělat na ošetření dostatek času, aby nemusel po ošetření spěchat. 
 • Po ošetření procesy v těle dobíhají i den, dva, někdy i několik dní a je dobré naplánovat si na tuto dobu klidnější režim. 
 • Po ošetření není dobré pít alkohol. 
 • Průběh ošetření, sdělené údaje a informace - vše je důvěrné a terapeut bez svolení klienta neposkytuje žádné informace třetí osobě.
Ilustrační obrázek vyšetřeníIlustrační obrázek vyšetření

Janina Jarešová

Úvodní obrázek
::1::

Co je KSB

Název kraniosakrální biodynamika (někdy také psáno jako craniosacrální) vychází z latinských termínů cranium – lebka a sacrum - kost křížová. Tato technika má své kořeny v oboru tradiční medicíny nazývané osteopatie.Americký osteopat Dr. W. Sutherland se specializoval na počátku 20. století na práci s kraniosakrálním systémem a vytvořil teorii o rytmickém pohybu mozkomíšního moku, který se přenáší prostřednictvím tekutin v buňkách do celého těla. Jeho následovníci pak vnesli do kraniosakrální terapie další biodynamický rozměr a vyvinuli účinnou metodu kraniosakrální biodynamiku, která užívá pohmatu a jemných manuálních technik k podpoření těla v jeho schopnosti se samoléčit a rebalancovat.

ORGANISMUS JE SCHOPEN SE SÁM LÉČIT

Jde o metodu holistickou, což znamená, že vnímá živý organismus jako dokonalý a provázaný celek. Ten je tvořen mnoha úrovněmi (tělesnou, emocionální a mentální, ale i lymfatickým, nervovým či imunitním systémem, vnitřními orgány apod.) a především pak vztahy mezi nimi. Tato metoda vychází z předpokladu, že každý organismus je schopen se sám léčit a obnovovat rovnováhu, obnovovat zdraví a tím harmonizovat celý systém, aby se navrátil k původní celistvosti. Ošetřující přistupuje ke klientovi s úmyslem najít tuto celistvost, toto zdraví a podpořit ho, aby se projevilo v celém systému.

VŠECHNY BUŇKY TĚLA SE POHYBUJÍ

Kraniosakrální biodynamika je postavena na vědomosti, že všechny buňky těla se pohybují v určitých rytmech, které vyplývají z rytmu mikropohybu mozkomíšního moku. Vlivem dlouhodobých stresů, emocionálních traumat, úrazů a přetížení, se tento přirozený proud může narušit, oslabit nebo zablokovat. Pak organismus reaguje stažením. Mikropohyb buněk je omezen nebo zastaven a vzniknou ohniska napětí, která se mohou projevit na různých úrovních.

ROZPOUŠTÍ OHNISKA NAPĚTÍ

V průběhu ošetření dochází k zesílení přirozených jemných rytmů v těle klienta. Neinvazivními technikami ošetřující podporuje rozpuštění ohnisek napětí a obnovení mikropohybu buněk v těchto místech. Do systému klienta nic nevkládá, ani nic nebere. Pouze podporuje proces samoléčení a uvedení systému zpět do rovnováhy.

ZMĚNÍ PŘÍSTUP KE ZDRAVÍ

Klient, který se rozhodne navštěvovat kraniosakrální biodynamiku, nastoupí na cestu, která změní jeho přístup ke zdraví jako takovému. Postupně se při ošetřeních seznamuje se svým systémem, a to do takové míry, že je schopen posléze obnovovat rovnováhu ve svém systému sám. Naučí se poznat sebe sama, svou mysl a duši, naučí se vnímat pocity svého těla a naslouchat mu. Má možnost prohlédnout své škodlivé vzorce chování a dostává tak šanci změnit své stereotypy a vystoupit ze začarovanho kruhu nepříjemných prožitků, emocí a stále se opakujících traumatizujících životních situací. Tím se může zbavit i zdravotních potíží na fyzické úrovni. Díky své neinvazivní povaze je KSB vhodná pro každého - pro dospělé, děti i těhotné ženy.

Kraniosakrální biodynamika nenahrazuje klasickou lékařskou diagnostiku a léčbu, přesto dlouhodobé zkušenosti ukazují, že jde o metodu, která dokáže řešit celou škálu fyzických i psychických problémů a disfunkcí.

Kdy pomáhá
::2::

Kdy pomáhá

Kraniosakrální biodynamika je vhodná pro celou škálu zdravotních problémů a disfunkcí. Frekvence ošetření je u každého individuální. Pro účinnost a dlouhodobý efekt se doporučuje projít 10 ošetření s odstupem jednoho nebo dvou týdnů.

Zde uvádím příklady, kdy je vhodné vyhledat ošetření KSB.

Při zdravotních potížích

 • ke zmírnění bolestí a chronických potíží pohybového ústrojí (při bolestech zad a degenerativních změnách páteře a kloubů.
 • při problémech s čelistmi, dutinami, zrakem, sluchem a čichem
 • při bolestech hlavy, migrénách
 • harmonizace metabolismu, imunitního systému
 • při hormonální nerovnováze
 • při menstruačních problémech
 • při zažívacích potížích
 • v případech, kdy objektivně nelze nalézt příčinu potíží, které ale nadále přetrvávají

Při léčení traumatu a posttraumatických syndromů

 • po operačních stavech a úrazech
 • k rozpuštění emocionálních a fyzických šoků
 • při poruchách spánku
 • při chronické únavě
 • při stavech vyčerpanosti
 • při depresích

Jako podpora v procesu osobního růstu

 • prohlubuje uvědomování si sebe a těla
 • integruje složky tělo-mysl-duše
 • harmonizuje nervový systém
 • zmírňuje stres a napětí

Jako podpora pro těhotné a děti

 • vhodné jako podpora a příprava na porod
 • poporodní integrace
 • při problémech vztahujících se k traumatickému porodu
 • pro hyperaktivní děti a děti s poruchami učení
 • při začínajících růstových problémech u dětí (skolióza, lordóza)
Ilustrační obrázek vyšetřeníIlustrační obrázek vyšetření
Kdy pomáhá
::3::

Jak probíhá ošetření

Klientům se snažím na začátku vysvětlit zcela racionálně, o co se jedná. Jak kraniosakrální systém těla funguje. Co je na této metodě neuchopitelné, je to, že nejsem dopředu schopná říct, co se bude během ošetření dít. I když přicházíte s konkrétním problémem, může se stát, že na něj během ošetření vůbec nedojde, protože váš systém bude chtít řešit něco jiného, nebo jen sbírat síly, což se u celkově přetížených klientů stává při prvních ošetřeních často. Každý člověk je originál a každé ošetření probíhá jinak.

Přesto je možné říci, že každé ošetření KSB probíhá podle určitého obecného rámce:

 • Úvodní konzultace – zdravotní stav, klientova aktuální životní témata
 • Zajištění klientova pohodlí na lehátku
 • Usazení – v této části ošetření kontaktuje ošetřující klienta jemným dotykem většinou v periferní oblasti (např. kotníky). Dojde ke zklidnění, uvolnění a k zesílení jemných rytmů v systému klienta. Klient zažívá stav hluboké relaxace. 
 • Léčebné procesy – Podle kvality rytmů v těle klienta ošetřující pozná, kde jsou oslabená místa, které je systém klienta připraven řešit. Terapeut kontaktuje tato místa opět jemným neinvazivním dotykem. Specifickými technikami
  podporuje pak uvolnění vzorců napětí, které jsou příčinami problémů. Do těla klienta nic nevkládá ani nebere, jen podporuje samo-léčivý proces a aktivuje léčivé zdroje, které uvnitř všichni máme. Neřeší následky symptomů, ale jejich příčinu.
 • Integrace – ošetřující opět kontaktuje klienta na periferní oblasti a podpoří systém, aby integroval změny, ke kterým došlo díky léčebným procesům.
 • Závěrečný rozhovor – ošetřující probere s klientem průběh ošetření. Klient má prostor pro případné otázky a má dostatek času, aby se dostal z hluboké relaxace do běžného stavu.

Další důležité informace:

 • Celková doba ošetření je cca 90 minut. 
 • Klient by měl mít pohodlné volné oblečení. 
 • Klient by si měl udělat na ošetření dostatek času, aby nemusel po ošetření spěchat. 
 • Po ošetření procesy v těle dobíhají i den, dva, někdy i několik dní a je dobré naplánovat si na tuto dobu klidnější režim. 
 • Po ošetření není dobré pít alkohol. 
 • Průběh ošetření, sdělené údaje a informace - vše je důvěrné a terapeut bez svolení klienta neposkytuje žádné informace třetí osobě.
Ilustrační obrázek vyšetřeníIlustrační obrázek vyšetření
 

::4::

Odkazy

Česká asociace terapeutů kraniosakrální biodynamiky
http://www.kranio.eu/


Institut Craniosakrální biodynamiky
http://www.csinstitut.cz/


Masáže Radka Kotková – Masážní salon Duhová víla
http://duhova-vila-cz.webnode.cz/


Tereza Králová - Váš průvodce světem kraniosakrální terapie
http://www.terezakralova.cz/